Digitaalinen tulevaisuus haastaa vanhat ajattelumallit

Yhteiskunnan rakenteiden ja palveluiden digitalisoimisen toivotaan synnyttävän uudenlaisen, osallistavamman demokratian ja pelastavan Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn. Mahdollisuuksia on paljon, mutta digikehityksen tuomat uhat ovat jo arkipäivää.


Jaa